• סיכומי ספר החפץ חיים - 1

 • כתב - ISRAELY    
 • - לכתבות נוספות אצלנו על:
 • שתף
 • כאן נתחיל לסכם בנקודות את הספר חפץ חיים של רבי ישראל מאיר הכהן מראדין (י"א בשבט ה'תקצ"ט, 26 בינואר 1839 - כ"ד באלול ה'תרצ"ג, 15 בספטמבר 1933) מחשובי הרבנים בדור שלפני השואה. מחבר הספרים משנה ברורה וחפץ חיים. מכונה "החפץ חיים" על שם ספרו.


  הוא כתב לספר הקדמה ופתיחה ומי שקורא בספר באופן יומי לפי החלוקה ללימוד היומי הוא כולל את שניהם והם חלק בלתי נפרד מהספר, ולכן גם את הסיכום שלנו נתחיל משם.


  בהקמה הוא מצהיר שהוא כתב הכל מתוך דיבוק חברים גדולי תורה. כל תורה יורדת למטה רק מתוך אחדות של ישראל, זו השיטה היחידה להוריד תורה. משה עלה להוריד את התורה השלמה כשכל עם ישראל היה כאיש אחד בלב אחד למטה. מקובלים כתבו ספרים מתוך חבורות של דבקויות. תהילים נכתב ע"י 10 אנשים, הזוהר נכתב ע"י 10 אנשים, ובכלל כל תפילה כדי שתחשב בכלל תפילה חייבת מניין של 10 יהודים - בלי אחדות של מינימום 10 יהודים תפילה לא עולה, ובלי אחדות של 10 יהודים תורה לא יורדת.

  אם העשרה הם גדולים בתורה (מצויינים באהבה ויכולת חיבור בינהם) התפילה יותר זכה ועולה גבוהה יותר, והתורות שיורדות הם נעלות יותר.


  לפני ההקדמה נכניס את הבאור שלו למה זה בדיוק רכילות ומה זה לשון הרע שמופיע אחר כך אחרי ההקדמה והפתיחה, אבל בלי זה ההקדמה והפתיחה יהיו פחות מובנים:


  לשון הרע - להיות המקור, היצרן הראשי של משהו רע על אדם כלשהוא אפילו שזה אמת - כל לשון הרע זה אמת. אם אתה יצרן של דברים רעים על מישהו אחר וזה שקר אתה בכלל בקטגוריה אחרת של הוצאת שם רע על חברך וזה כבר סיפור אחר.

  רכילות - בא מהמילה רוכל, מוכר ומעביר סחורה. אתה לוקח את לשון הרע של היצרן שלו, מספר לשון הרע, ואתה טוען אותו עליך והולך לחפש לו קונים ואנשים למכור להם את זה.

  שומע רכילות או לשון הרע - זה הקונה הנלהב של הסחורה של היצרן או של הרוכל הרכלן.


  כל השלושה חוטאים באותה המידה: אסור לייצר לשון הרע, אסור לסחור בה ברכלנות ואסור לקנות אותה בהתלהבות

  הקדמה:

  * קיבלנו תורה כדי שנוכל לשמור את חוקי היקום כדי שיהיה לנו טוב

  * בעזרת התורה וקיום המצוות (תרי"ג מצוות) אנחנו משלימים את כל תרי"ג חלקי הנפש שלנו

  * שנאת חינם ולשון הרע היו הגורמים להחרבת בית שני והם אלה שהביאו לגלות

  * לשון הרע יוצאת מתוך שנאה

  * שנאת חינם ליהודי אחר שקולה כנגד כל שלושת העבירות החמורות: עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים

  * מיום שחרב בית המקדש חומה של ברזל הפסיקה ביננו לבין אבינו שבשמים

  * כוח התשובה יכול לבטל את גזירת הגלות

  * חטא לשון הרע בעם הוא זה שמאריך את הגלות שלנו כי הוא זה שהתחיל אותה בחורבן בית שני

  * חטא המרגלים גם הוא היה לשון הרע (דיבת הארץ(

  * לשון הרע גורמת להפרדת ישראל לאגודות אגודות במקום עם מחובר

  * "ארור מכה רעהו בסתר" מדבר על לשון הרע

  * לשון הרע למטה בין ישראל מעורר רוח לשון הרע למעלה שנקראת "סכסוך" וגורם לחרב ולקטל בכל העולם

  * כל המספר לשון הרע מגדיל עוונות עד שמים - לשונו מהלך בארץ אבל פיו שט בשמים

  * דיבורי לשון הרע של האדם מונעים מהתפילות שלו ודיבורי הקודש שלו מלעלות וכל דברי התורה והתפילות שלו נשארים עומדים באויר השמים (כי כל תפילה היא לאיחוד ואחדות ישראל ו"בשם כל ישראל" ובקשות לביאת המשיח ולשון הרע שאנו מדברים בפועל עושה בדיוק ההפך - פירוד - ואנחנו מאריכים את הגלות)

  * יצר הרע מפתה אותנו לספר לשון הרע ב-2 אופנים עיקריים:

   1. משכנע אותך שמה שאתה מספר זה בכלל לא לשון הרע

   2. משכנע אותך שעל האיש שעליו אתה מדבר זה בסדר לומר לשון הרע כי הוא רשע

   ואם זה לא עוזר הוא מראה לך שאם תדבק בציווי איסור לשון הרע לא תוכל לדבר בכלל ותצטרך להתנזר מאנשים ודיבורים (והאמת שכתוב בפרשיות קריאת שמע "ושננתם לבניך ודיברת בם" וחז"ל פירשו את "דיברת בם"  על דברי תורה ותפילה, ובכל שאר הדברים יש למעט עד כמה שניתן ולדבר רק לצורך הכרחיות לחיים בלבד ולא שטויות מעבר לכך ובטח שלא לשון הרע)

  * לשון הרע אסור גם לקבל, לא רק לספר

  * כל אדם חייב לדעת איך מתקנים עבירות לשון הרע ורכילות או קבלתם מרכלנים או יצרני לשון הרע

  * החפץ חיים כתב את כל העיונים בספר מתוך דיבוק חברים גדולי תורה

 • {{report.countcommenttotal}}  {{report.count}} 
 • תגובות 

חזרה לראש הדף