• פרשת שמיני – השראת השכינה במעשי האדם

 • כתב - הרב מאור תפארת    
 • - לכתבות נוספות אצלנו על:
 • שתף
 • פרשתנו מתאר את הקמת וחנוכת המשכן על ידי בני ישראל. עם הקמת המשכן החלו שמונת ימי המילואים, כאשר ביום השמיני אהרון ובניו הקריבו את קרבנות המילואים וכפי שנצטוו על ידי משה רבינו: " זה הדבר אשר ציווה ה' תעשו וירא אליכם כבוד ה' ".

  בעניין זה ישנה הערה מקורית ומעניינת של בעל הספר "שפת אמת", רבי אריה לייב אלתר מגור זצ"ל.  

  כותב השפת שהיו עם ישראל יכולים לחשוב שברגע שמשה יקים את המשכן, ממילא תשרה בו השכינה, ולכן משה בא ומדגיש: יש עבודה שמוטלת עליכם לעשות לפני כן "זה הדבר ציווה ה' תעשו" ורק על ידי כך "וירא עליכם כבוד ה' ". ומציין השפת אמת שמעבודת המשכן נלמד גם לכל ענייני העולם הזה – אנחנו צריכים לפעול ולעשות ורק על ידי כך תתגלה הפנימיות שבתוך המציאות החומרית.

  ומביא השפת אמת בשם סבו (בעל החידושי הרי"ם מגור) שלכך נקרא הנער נער, מלשון התעוררות. אדם צעיר (ברוחו) כל הזמן עירני ופעלתן. ומביא שכך הוא גם בספר הזוהר הקדוש (פרשת תרומה) שם מובא כי יצר הרע חל גם בלי שום הכנה, האדם יושב ובטל וממילא הוא משתקע בבוץ, וכמו שכתוב בספר משלי שהחומר (שנמשל לאשה זרה) מכריז "מי פתי יסור הנה", לא צריך לעשות כלום, ותוכל לקבל את הסחורה שלו בחינם. מה שאין כן יצר הטוב: "רוחא דקודשא לאו הכי, ובעי למיקנייה באגר שלים" (רוח הקדש אינו כך, וצריך לקנותו בשכר מלא) - וצריך להתאמץ לעורר את הפנימיות שנסתרת ומכוסה.

  ובדומה לכך מופיע בספר ליקוטי מוהר"ן, לרבי נחמן מברסלב (תורה א): "כי איש הישראלי צריך תמיד להסתכל בהשכל של כל דבר, ולקשר עצמו אל החכמה והשכל שיש בכל דבר, כדי שיאיר לו השכל שיש בכל דבר להתקרב להשם יתברך על ידי אותו הדבר".  ומבאר תלמידו הגדול רבי נתן (מוהרנ"ת) בליקוטי הלכות הל' פקדון, שהיינו לקשר החיצוניות אל הפנימיות, שהיא פנימיות השכל שיש בכל דבר, שהוא שורש הדבר וחיותו. כי כל דבר יש לו שורש למעלה, "סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמיימה".

  וכך כותב בספר דגל מחנה אפרים (פרשת וישלח. בעריכה קלה):

  ידוע שהנשמה היא חלק א-לוה ממעל, וניתנה בגוף האדם בעולם העשייה, כדי שיקשר את כל עולם העשייה לשורשו, כל דבר ודבר לשורש שלו. והשכל הוא שורש א-להי, שהוא החכמה העליונה. וכשהוא מכניס את השכל שלו בכל דבר שהוא עושה, אזי מכניס שורש א-להות באותו דבר, ובזה הוא מעלה את הדבר לשורשו.                

  יהי רצון שנדע להתבונן בשכל ולעורר את הפנימיות בכל הדברים שעוברים עלינו ובכל מעשנו - לחפש ולמצוא  את המשמעות הרוחנית והערכית. ויתקיים בנו "זה הדבר אשר ציווה ה' תעשו, וירא אליכם כבוד ה' ".

 • {{report.countcommenttotal}}  {{report.count}} 
 • תגובות 

חזרה לראש הדף